Wat kun je als bewoner doen wanneer de wijk waarin je woont de (soms idealistische) speelbal dreigt te worden van de diverse lokale politici? Samen met andere inwoners en ondernemers een blok vormen en een duidelijk breed gedragen signaal afgeven aan diezelfde politici! In de verkiezingstijd kon niemand in onze gemeente eromheen: er zijn grote problemen als het gaat om parkeren in, en de bereikbaarheid van, het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Het voormalig college nam de problemen onvoldoende serieus en installeerde de ene na de andere klankbord-, en begeleidingsgroep. Parkeerbalansen werden creatief opgesteld. Ideeën werden besproken en half uitgewerkt. Veelal slechte ideeën. Nepoplossingen. De mening en inbreng van bewoners en ondernemers slechts aangehoord. Vervolgens in een lade gelegd. Problemen niet opgelost. Inwoners en ondernemers waren het zat! Er moest iets gebeuren. DamBelang werd opgericht. Middels breed gedragen standpunten, een goed voorbereide mediacampagne, diverse manifestaties en een nog steeds groeiende aanhang wisten we de problemen serieus op de verkiezingsagenda te krijgen. De ene na de andere partij erkende de problemen en kwam met serieuze oplossingen. De verkiezingen zijn al een tijdje achter ons en het blijft nog even afwachten wat de toezeggingen en beloftes in verkiezingstijd waard blijken te zijn. Komende periode wordt cruciaal: letterlijk ‘d’r op of d’r onder’. Inmiddels wordt er serieus onderzoek gedaan naar een extra oeververbinding, ligt er een motie om een parkeergarage onder de plannen van het Leytsche Hof te realiseren en wordt de parkeerbalans herijkt. Ook uw opvatting doet er toe! DamBelang blijft de situatie nauwlettend volgen en zal zeker namens de inwoners en ondernemers van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid van zich laten blijven horen!

Leon de la Croix

www.dambelang.nl